Local Services

Dịch vụ tại Địa phương thuộc tỉnh Bà rịa - Vũng Tau:

Thực hiện các dự án của địa phương với phương châm chất lượng và giá cạnh tranh và nhanh nhất.

Các lịnh vực thế mạnh:

- Chiếu sáng đèn đường

- Năng lượng xanh

- Camera quan sát

- Nhà thông minh