Giới thiệu - Introduction


Ngành nghề:

Cung cấp Vật tư Thiết bị (Vật tư dầu khí, vật tư điện, vật tư cơ khí, tự động công nghiệp) / Supply Materials & Equipment (Oil & Gas Materials & Equipment, electrical, mechanical & automation for industrial plants)

Lắp đặt Điện Mặt trời và Công trình/ Solar Electricity Installation and Machine Erection.

Sửa chữa thiết bị điện, tự động / Repair electrical, automation equipment

Tuyển lựa Nông sản sạch, hữu cơ & Đóng gói / Clean & Organic Agriculture Products Selection & Packaging


Tiêu chí:

Chất lượng/ Quality

Cạnh tranh/ Competitiveness

Môi trường/ Environment

Con người / Humanity


Lịch sử:

2022 - Triển khai Tuyển lựa Nông sản sạch, hữu cơ & đóng gói nông sản

2019 - Cung cấp lắp đặt điện mặt trời cho hộ gia đình, trang trại, nhà máy, ...

2016 - Nghiên cứu điện mặt trời, triển khai lắp đặt thử nghiệm

2014 - Tham gia đấu thầu cung cấp vật tư kỹ thuật

2012 - Thành lập công ty, nhập khẩu kinh doanh vật liệu xây dựng


Đối tác:

Xưởng Cơ khí Nguyễn Linh

MPE