Thu năng lượng từ những đám Mây!

Sản xuất Điện & Nước dùng Khinh khí cầu
Produce Electricity & Water using Blimp

Hệ thống bao gồm: trên cùng là khinh khí cầu bay cao tầm 2-3km, mang theo bên dưới là 1 lưới thu nước ngưng tụ trong không khí hoặc từ các đám mây. Bên dưới lưới thu nước là các ống nhánh dẫn nước từ màn lưới về một ống chính. Ống chính tiếp tục dẫn nước về mặt đất. Tại mặt đất đặt tua-bin phát điện theo nguyên lý như nhà máy Thủy Điện. Nước sau khi qua tua-bin là nước sạch có thể sử dụng được.
produce electricity & water using blimp, san xuat dien & nuoc dung khinh khi cau

Đây là sáng kiến của nhóm airhes.com. Nhóm cũng đặt tên cho hệ thống này là Air HES (Air HydroElectric Station).

Theo tính toán của nhóm: với một tấm lưới ny-lon 100m2 (10mx10m), sẽ đáp ứng được nhu cầu điện nước cho 1 người với lượng nước thu được khoảng 1000 lít mỗi ngày và lượng điện khoảng 150 - 200kWh mỗi tháng.

Hy vọng đề án này thành công sẽ là một giải pháp năng lượng xanh, sạch hiệu quả giải quyết được hai nhu cầu thiết yếu cho con người cũng như vấn đề v môi trường thế giới đang quan tâm lo lắng, đó là Điện (Năng Lượng) Nước.

Các hình phân tích chi tiết:
   
1. Nước thành phẩm; 2. Thu nước về ống chính; 3. Ống nước chính; 4. Tua-bin phát Điện; 5. Lưới thu nước; 6. Khinh khí cầu; 7. Dây chằng.

Tác giả đưa ra một sự so sánh cho thấy lợi điểm hệ thống này so với nhà máy Điện Hạt nhân hoặc Nhiệt Điện như sau:


Tham khảo video giới thiệu của nhà sáng tao:

YouTube VideoSưu tầm từ airhes.com
Comments