Pin Hạt nhân/ Waterbase Nuclear Battery

pin hat nhan, waterbase nuclear battery, waterbase battery, nuclear battery
Các nhà khoa học tại Đại học Missouri khuyến cáo họ đã tạo ra được một mẫu pin năng lượng hạt nhân gốc nước.
Công nghệ pin này cho thời gian sử dụng lâu hơn và hiệu suất cao hơn các công nghệ pin hiện tại.
Trong tương lai loại pin này sẽ ứng dụng cung cấp năng lượng cho xe điện, tàu không gian, và các thiết bị cần nguồn năng lượng lâu dài, tin cậy và hiệu quả.

Hình minh họa nguyên lý Pin hạt nhân:

pin hat nhan, nuclear battery, nuclear waterbase battery

(a), Sơ đồ mặt cắt minh họa Oxyt Titan xốp nano (TiO2) được chuẩn bị bằng cách phủ và oxy hóa nhiệt một lớp Titan (Ti) mỏng lên một lớp nền Thủy tinh. Lớp mỏng Platin (Pt) được phủ lên bên trên các lỗ nano Oxyt Titan dùng hệ thống phún xạ tần số radio (RF).

(b), Sơ đồ mức năng lượng của hệ thống tách nước bằng phân ly phóng xạ plasmon bề mặt.
CB: conduction band = đai dẫn điện
VB: valence band = đai hóa trị
EF: Fermi energy = năng lượng Fermi
eaq: aqueous electron = điện tử nước
OH: hydroxyl free radical = nhóm nguyên tử tự do hydroxyl
β, beta radiation = tia phóng xạ bê-ta

[(b), Energy level diagram of a surface-plasmon-assisted radiolytic water splitter. CB, conduction band; VB, valence band; EF, Fermi energy; eaq, aqueous electron; ·OH, hydroxyl free radical; β, beta radiation.]

Trích từ công bố của nhóm nghiên cứu trên trang web www.nature.com
Comments