Bánh xe điện - Electric Wheel

Thay bánh xe sau của chiếc xe đạp của bạn bằng Bánh Xe Điện.
Bạn có ngay chiếc xe đạp điện.
banh xe dien
Cấu tạo Bánh xe điện như sau:

Cau tao banh xe dien; Electric Wheel Details


Thông số kỹ thuật

Thong so ky thuat Banh xe dien; Eletric Wheel Specification

Tham khảo video giới thiệu

YouTube Video


Bài viết sưu tầm từ http://hycore.co.kr/
Comments