Nhà thông minh

Nhà thông minh

Công nghệ X10 điều khiển thiết bị điện trong tòa nhà theo chương trình
Có thể biến ngôi nhà bình thường của bạn thành nhà thông minh

Điều khiển đèn và thiết bị điện bằng remote

Đèn chiếu sáng tự động

Điều khiển các thiết bị ổ cắm, màn cửa, máy pha cafe, ...

Hệ thống Camera

Hệ thống Nghe nhìn

smarthome, smart home, nguyen ly nha thong minh, nha thong minh

X-10 Automation - Giới thiệu chung

 

It is clear that many applications are possible. You want;

·         to operate electrical sunblinds/curtains.

Đóng mở màn cửa

·         to automatically regulate outdoor lighting, taking the seasons and wintertime into account.

tự động chỉnh đèn ngoài trời, có tính theo mùa.

·         lighting to switch on automatically if the alarm is triggered.

bật đèn tự động khi có tín hiệu bao động.

·         to operate lighting, electrical equipment, a fountain and audio and video equipment with one remote control.

điều khiển đèn, các thiết bị điện, vòi phun nước, thiết bị âm thanh hình ảnh bằng 1 cái remote.

·         to switch off everything with one push of a button.

tắt hết mọi thứ bằng 1 nút bấm trên remote.

·         to create extra connection points at locations where there is no cabling (on glass, doors, moving parts,…) without any demolition being necessary.

tạo ra các điểm kết nối tại các vị trí không có dây cáp (trên kính, cửa, những phần di chuyển, …) mà không cần đập phá, đục tường.

·         a perfect simulation of ‘being at home’ during holidays (even copying the walking pattern from lounge to bedroom).

Mô phỏng ‘như đang ở nhà’ trong lúc đang đi nghĩ nơi khác (ngay cả sao chép mẫu đi bộ từ sân vào phòng ngủ).

·         automatic route lighting.

chiếu áng tự động lối đi.

·         to be able to automatically switch on lighting when you get home in the dark.

tự đông bật sáng đèn khi bạn về nhà lúc trời tối.

·         to activate atmospheric lighting for a dinner, film, reading, sleeping, getting up, etc. with one push of a button.

tạo nền ánh sáng phù hợp cho 1 bữa ăn tối, xem phim, đọc sách, ngủ, thứ dậy, vv… bằng 1 cái nút ấn trên remote.

 

 

Đóng mở màn cửa

bật đèn tự động khi có tín hiệu bao động.

điều khiển đèn, các thiết bị điện, vòi phun nước, thiết bị âm thanh hình ảnh bằng 1 cái remote.

tắt hết mọi thứ bằng 1 nút bấm trên remote.

tạo ra các điểm kết nối tại các vị trí không có dây cáp (trên kính, cửa, những phần di chuyển, …) mà không cần đập phá, đục tường.

Mô phỏng ‘như đang ở nhà’ trong lúc đang đi nghĩ nơi khác (ngay cả sao chép mẫu đi bộ từ sân vào phòng ngủ).

chiếu sáng tự động lối đi.

tự đông bật sáng đèn khi bạn về nhà lúc trời tối.

tạo nền ánh sáng phù hợp cho 1 bữa ăn tối, xem phim, đọc sách, ngủ, thứ dậy, vv… bằng 1 nút ấn trên remote.

tự động chỉnh đèn ngoài trời, có tính theo mùa.

 


Comments