Tưới tiêu bằng NLMT/ Irrigation by Solar Energy
Giải pháp bơm năng lượng mặt trời bao gồm: 

  1. Tấm pin NLMT
  2. Biến tần bơm NLMT
  3. Tủ điện bảo vệ đóng/ngắt
  4. Bộ giám sát từ xa
  5. Bơm
  6. Bồn chứa
Comments