Local Services

Dịch vụ tại Địa phương thuộc tỉnh Bà rịa - Vũng Tau:

Thực hiện các dự án của địa phương với phương châm chất lượng và giá cạnh tranh và nhanh nhất.

Các lịnh vực thế mạnh:
- Chiếu sáng đèn đường
- Năng lượng xanh
- Camera quan sát
- Nhà thông minh

   
Comments