500W Solar System for Bè Ruby Chà Và

Lắp đặt ngày 14-04-2016

Lap solar panel tren mai nha, install solar panel on roof, lắp pin mặt trời trên mái nhà  solar panel installed on roof, pin mặt trời lắp trên mái nhà
Hai tấm pin Mặt trời đã lắp hoàn tất/  2 Solar panels installed.

Đo đạc lúc 13:30, trời nắng tốt có mây trắng đều.
Áp hở mạch 17.2V
Áp sau khi đấu vào bộ sạc chưa ON 16V
Áp sau khi đấu vào bộ sạc  ON 14.22V
Đầu ra sạc 13.38V
Dòng vào từ solar 19.18A
Dòng sạc vào bình 19.12A

Bộ chuyển đổi và tích trữ năng lượng mặt trời, bộ sạc, bộ nghịch lưu, inverter true sine, battery, ac-quy, bình điện   Bộ chuyển đổi và tích trữ Năng lượng Mặt trời/ Charger, Inverter and Storage Solar Power Unit

Nghiệm thu:
Thử đèn Compạct 36W và khoan tay 250W.
Lúc khoan tay khởi động công suất chỉ gần 500W, đèn compact yếu đi khoảng 0,5 giây sau đó sáng lại bình thường.
Tổng công suất lúc khoan chạy ổn định và đèn sáng là 250W.

Bè Ruby màu cam, orange color cage fish farming
Bè có ngôi nhà màu Cam có 2 tấm pin Năng lượng mặt trời vừa lắp.
Comments