E 4 U‎ > ‎

Sun Power/ Pin Năng lượng mặt trời

Tấm pin: Giá tính dự toán trung bình 11.000VNĐ/W.


dien_nang, solar_electricity, solar_panel, solar_cell, solar_energy, solar_power, dien_mat_troi, nang_luong_mat_troi, sun_energy, sun_power     
   solar cell, pin mat troi, dien mat troi, green energy, sun power   

Chọn gói điện mặt trời đúng nhu cầu của bạn

Cơ bản (để tính khái toán):
Tấm pin: Giá tính dự toán trung bình 11.000 VNĐ/ W.
Bộ Inverter: tùy công suất theo thiết kế. Giá tính dự toán trung bình 3.200 VND/ W cho loại tốt.
Tủ điện: tùy công suất theo thiết kế. Giá tính dự toán trung bình 600 VND/ W cho loại tốt.
Vật tư điện/ cơ: tùy công suất theo thiết kế. Giá tính dự toán trung bình 1.800 VND/ W cho loại tốt.
Nhân công: tùy công suất theo thiết kế. Giá tính dự toán trung bình 1.500 VND/ W.
Bình điện (accu, ac-quy): nếu dung lưu trữ, tùy dung lượng theo thiết kế. Giá tính dự toán trung bình 2.000 VND/ Wh


Sơ đồ lên lưới thẳng không dùng bình điện:
solar cell, dien mat troi, pin mat troi, green power, green energy

Sơ đồ dùng bình điện:
so do pin mat troi, solar cell schematic