E 4 U‎ > ‎

Sun Power/ Pin Năng lượng mặt trời

Tấm pin: Giá tính dự toán trung bình 15.000VNĐ/W.


dien_nang, solar_electricity, solar_panel, solar_cell, solar_energy, solar_power, dien_mat_troi, nang_luong_mat_troi, sun_energy, sun_power     
   solar cell, pin mat troi, dien mat troi, green energy, sun power   

Chọn gói điện mặt trời đúng nhu cầu của bạn

Cơ bản (để tính khái toán):
Tấm pin: Giá tính dự toán trung bình 15.000 VNĐ/ W.
Bộ sạc & ổn áp: tùy công suất theo thiết kế. Giá tính dự toán trung bình 3.500 VND/ W cho loại tốt.
Bộ Inverter: tùy công suất theo thiết kế. Giá tính dự toán trung bình 3.500 VND/ W cho loại tốt.
Bình điện (accu, ac-quy): tùy dung lượng theo thiết kế. Giá tính dự toán trung bình 2.000 VND/ Wh

Trường hợp cụ thể sẽ tính toán chi tiết hơn.

Gói 1:
Công suất sử dụng: 100W (1 Laptop hoặc 1 quạt + 1 đèn 1.2m)
Thời gian sử dụng: 1 ngày 24g không có nắng
Chọn tấm pin 100W giá 100 x 15.000 = 1.500.000VND
Bộ sạc & ổn áp 100W giá 100W x 3.500VND = 350.000VND
Inverter 100W giá 100W x 3.500VND = 350.000VND
Bình điện 100W x 24g = 2.400Wh x 2.000VND = 4.800.000VND

Tổng cộng: 7.00.000VND

Gói 2:
Công suất sử dụng: 500W (1 Laptop + 2 quạt + 2 đèn 1.2m + tủ lạnh 180L trở lại)
Thời gian sử dụng: 1 ngày 24g không có nắng
Chọn tấm pin 100W giá 500 x 25.000 = 7.500.000VND
Bộ sạc & ổn áp 500W giá 500W x 3.500VND = 1.750.000VND
Inverter 500W giá 500W x 3.500VND = 1.750.000VND
Bình điện 500W x 24g = 12.000Wh x 2.000VND = 24.000.000VND

Tổng cộng: 35.000.000VND
Nếu phát lên lưới trực tiếp không dùng bình điện giá: 16.000.000VND

Gói 3:
Công suất sử dụng: 1.000W (1 Laptop + 2 quạt + 2 đèn 1.2m + tủ lạnh 180L trở lại + Máy lạnh 0.75HP)
(hoặc 1 Laptop + 2 quạt + 2 đèn 1.2m + tủ lạnh 180L trở lại + Nồi cơm điện 600W)
Thời gian sử dụng: 1 ngày 24g không có nắng
Chọn tấm pin 1.000W giá 1.000 x 25.000 = 15.000.000VND
Bộ sạc & ổn áp 1.000W giá 1.000W x 3.500VND = 3.500.000VND
Inverter 1.000W giá 1.000W x 3.500VND = 3.500.000VND
Bình điện 1.000W x 24g = 24.000Wh x 2.000VND = 48.000.000VND

Tổng cộng: 70.000.000VND
Nếu phát lên lưới trực tiếp không dùng bình điện giá: 22.000.000VND

Sơ đồ lên lưới thẳng không dùng bình điện:
solar cell, dien mat troi, pin mat troi, green power, green energy

Sơ đồ dùng bình điện:
so do pin mat troi, solar cell schematic


Đèn cảm ứng năng lượng mặt trời/ Solar Motion Light

    - Hàng nhập từ Mỹ/ USA Products
    - Tự động sáng khi bạn mở cổng bước vào nhà.
    - Không tốn tiền điện (dùng pin mặt trời)
    - Cảnh báo kẻ lạ khi bước vào nhà mình.

solar motion light, solar light, auto light, infrared motion detector, cam ung hong ngoai, den tu dong, den tu dong nang luong mat troi