Tủ Lạnh - Refrigerator


Mạch điện tủ lạnh, mcach dien tu lanh, refrigerator electrical circuit
Sơ đồ mạch điện tủ lạnh

Nhật ký sửa chữa:
Ngày 25-Jan-2015 Tủ lạnh không lạnh. Trước đó vận chuyển trên đường gồ ghề, dây cột làm móp cửa tủ lạnh.

Hiện tượng: Cắm điện, sờ tay trên Block nghe có điện vào block (cảm giác rung nhẹ) khoảng 5 giây thì ngắt (nghe tiếng tách nhỏ và Block máy im re). Chờ khoảng 2 phút lại có tiếng tách và điện vào máy lại. Suy luận: do máy nén không khởi động được nên dòng điện chạy vào làm nóng cuộn chạy của Block máy nén sinh nhiệt làm Thermic ngắt ra, 2 phút sau Thermic nguội lại và đóng mạch cuộn chạy.

Tháo Rơ-le khởi động (QP2-22) lắc nghe lạch cạch bên trong, đo thấy 1 cọc điện trở lên vô cùng.
Motor Starting Relay QP2-22, Rơ-le khởi động tủ lạnh QP2-22; PTC
PTC Motor Starting Relay
Đây là loại Rơ-le khởi độn theo nguyên lý Hiệu ứng nhiệt dương (Positive Temperature Coefficient)

Mua Rơ-le thay, Cắm tủ lạnh chạy bình thường.

Comments