Sửa quạt/ Repair Fans

Ngày 06-Sep-2015
Nhận quạt không quay. Tháo đo trở các cuộn dây không lên.
Tháo bung các đầu nối cuộn dây thấy có cầu chì Nhiệt, đo không lên => caa6u2 chì nhiệt đứt.
Thay cầu chì nhiệt quạt chya5 bình thường.

cầu chì nhiệt cho quạt máy, thermal resistor for fan
Comments