Lỗi bo mạch hư tụ - Control PCB failed capacitor

Ngày 01-Feb-2015 sửa quạt remote không chạy.
Tự dưng bấm remote không chạy.
Thử bấm trực tiếp nút điều khiển trên quạt cũng không chạy.
Tháo quạt, đo các cuộn dây bình thường. Điện vào tới bo mạch nhưng không hoat động.
Quan sát bo mạch thấy 1 tụ hóa 470uF 16V bị hơi phồng.
Tháo tụ, đo thấy điện trỡ lên vô cùng, thử thang đo ohm 10K không nhảy.
Mua tụ mới thay chạy lại bình thường.

bo mach dieu khien quat remote   tu hoa bi hong

Comments