Sửa bếp từ/ Repair Induction Stove

Ngày 12-Sep-2015, sửa bếp Ms. Thùy 12B gửi.

Cắm điện xịt khói khét lẹt.
bep tu, bếp từ, sủa bếp từ, sua bep tu, repair induction stove, induction stove      bep tu, bếp từ, sủa bếp từ, sua bep tu, repair induction stove, induction stove   bep tu, bếp từ, sủa bếp từ, sua bep tu, repair induction stove, induction stove   bep tu, bếp từ, sủa bếp từ, sua bep tu, repair induction stove, induction stove

Tháo ra phát hiện tụ bị xịt bụp

induction stove smoking, cháy bếp từ, chay bep tu

Tháo tụ thay:

induction stove capacitor failed, tụ bấp từ cháy   tu bep tu, tu dien bep tu, tụ điện bếp từ, capacitor for induction stoveComments